Doe mee aan ons aanbod uitrustingssteun

Gebruikt uw school de CASIO rekenmachines tijdens de wiskundelessen?

We zijn er ons terdege van bewust dat de aankoop van pedagogisch materiaal een aanzienlijke hap uit het budget van de scholen vertegenwoordigt, maar je kan nu eenmaal niet zonder als je kwalitatief onderwijs wil aanbieden.

Voor elke exclusieve aanbeveling van een CASIO rekenmachine op de lijst van schoolbenodigdheden, rusten we uw school dan ook uit met de aanbevolen rekenmachines (met een maximum van 5 exemplaren), en de bijhorende emulator software.

Rekenmachines die in aanmerking komen voor het aanbod: Graph 25+E, Graph 35+E, Graph 90+E en fx-CP400+E.

Voorwaarden van het aanbod

  • Dit aanbod is voorbehouden voor het middelbaar en hoger onderwijs.
  • Het aanbod is enkel geldig op één model van rekenmachine per school. Het aanbod is beperkt tot max. 5 rekenmachines per school en een licentie voor 10 werkposten voor de bijhorende emulator software.
  • De aanvraag moet in naam van het team gebeuren door de verantwoordelijke voor wiskunde/wetenschappen van de school. Er wordt slechts één aanvraag per school aanvaard.
  • De rekenmachines en de bijhorende emulator zullen rechtstreeks op het adres van de school geleverd worden in september 2020.
  • Aanbod enkel geldig in belgië.
  • Casio behoudt zich het recht voor dit aanbod op elk moment stop te zetten. Het aanbod is niet cumuleerbaar met andere acties.
  • Opgelet: u zal een bewijs van de aanbeveling en de lerarenkaarten van het wiskunde/wetenschappenteam moeten kunnen voorleggen.
Maakt u zich geen zorgen! Uw telefoonnummer wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Begunstigde(n)

Begunstigde(n)

Begunstigde(n)

Begunstigde(n)

Aarzel niet om ons eventuele opmerkingen te sturen die u nuttig acht bij het beoordelen van uw verzoek of mogelijke instructies voor de levering.
Door dit vakje aan te vinken, stemt u in met de verwerking van uw persoonlijke gegevens door CASIO France voor het verzenden van een e-mail of het verwerken van uw verzoek.

Uw persoonsgegevens worden maximaal 10 jaar bewaard. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gedeeld met entiteiten van de CASIO-groep en onze contractanten die handelen in overeenstemming met onze instructies en ons privacybeleid. Uw gegevens worden binnen de CASIO-groep overgedragen aan CASIO Tokyo in overeenstemming met het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van 23 januari 2019. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, schrapping, beperking of intrekking van uw toestemming uitoefenen door te mailen naar protectiondesdonnees@casio.fr. In het geval van een geschil heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de CNIL.
* Verplichte velden