Gebruikt uw school de CASIO rekenmachines in de klas?

We zijn ons ervan bewust dat de aankoop van educatief materiaal een aanzienlijk budget vertegenwoordigt voor scholen, maar het is wel onontbeerlijk om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen aanbieden. Voor elke aanbeveling van een CASIO-rekenmachine (al dan niet exclusief), bieden we u dan ook verschillende exemplaren van het aanbevolen model en de software-emulators aan.

Deze rekenmachines kunnen in de klas worden achtergelaten zodat ze het hele jaar door beschikbaar zijn. Om u te ondersteunen, nodigen we u graag uit u in te schrijven voor een opleiding (op school of online) om alle functies van de rekenmachines onder de knie te krijgen.

Dit aanbod geldt voor de rekenmachines: Graph 25+E II, Graph 35+E II, Graph 90+E en fx-CP400+E.

Voorwaarden van het aanbod

  • Het aanbod Uitrustingssteun is alleen beschikbaar voor scholen in het secundair en hoger onderwijs die CASIO-rekenmachines aanbevelen.
  • In het geval van een exclusieve aanbeveling van een CASIO-model, worden maximaal 5 exemplaren van het aanbevolen model en hun software-emulators naar de school gestuurd.
  • In het geval van meerdere aanbevelingen (CASIO-rekenmachine en andere merken), worden maximaal 3 exemplaren van het aanbevolen model en de software-emulators naar de school gestuurd. Er zal u gevraagd worden deel te nemen aan een opleiding.
  • De aanvraag moet namens het team worden gedaan door de verantwoordelijke van de vakgroep wiskunde/wetenschappen van de school. Per school wordt slechts één aanvraag aanvaard.
  • Om deel te nemen aan het aanbod zal u een bewijs van aanbeveling en de lerarenkaarten van het wiskunde- / wetenschapsteam moeten kunnen voorleggen.
  • Rekenmachines en de bijbehorende emulator worden vanaf september 2022 rechtstreeks op het adres van de vestiging afgeleverd.
  • Het aanbod is enkel geldig in België.
  • CASIO behoudt zich het recht voor om het aanbod op elk moment stop te zetten.