Gebruik van de applicatie CASIO EDU+

Met de QR-codes die door de rekenmachine worden gegenereerd, kan CASIO EDU + gegevens van verschillende leerlingen in dezelfde klas samen brengen voor vergelijking en analyse.

De app CASIO EDU+ is gratis beschikbaar voor GSM en tablet via Google Play en de App Store.

 • Stap 1

  De leerkracht creëert de klas via de applicatie CASIO EDU+.

 • Stap 2

  De leerlingen werken een oefening met de rekenmachine fx-92B Speciale College uit en maken een QR-code van het resultaat.

 • Stap 3

  De resultaten worden gescand en verschijnen in de klasruimte op de app.

 • Stap 4

  De leerkracht analyseert de resultaten met de klas of bewaart ze voor later gebruik.

ENKELE VOORBEELDEN VAN GEBRUIK IN DE KLAS:

 • Grafische weergave van statistische reeksen en van functies
 • Toegang tot de online hulpfunctie van het rekentoestel

TIPs voor de leerkracht

 • TIP N°1

  Wiskundige schrijfwijzen kunnen worden ingevoegd vanuit CASIO EDU+ met behulp van de MathML-technologie die in de app aanwezig is.

  Kopieer daarvoor de MathML-code en klik op de toets:

  Plak het vervolgens in een standaard teksteditor van het type Kladblok om de code op te schonen en voeg het daarna in een tekstdocument van het type Word * in.

 • TIP N°2

  Wiskundige schrijfwijzen kunnen ook worden ingevoegd vanuit CASIO EDU+ met behulp van de Latex-technologie die in de app aanwezig is.

  Kopieer daarvoor de Latex-code en klik op de toets:

  Plak het vervolgens in uw Latex-teksteditor.

 • TIP N°3

  U kunt afbeeldingen ook rechtstreeks vanaf de website CASIO EDU+ opslaan en vervolgens de grafische voorstellingen in uw tekstdocumenten invoegen.

TIP N°4

U kunt ook huiswerkopdrachten maken door de klaslink te delen.

Hiervoor kan u de QR-code van de klas of het klasnummer op CASIO EDU+ gebruiken.

APPLICATION CASIO EDU+
APPLICATION CASIO EDU+

TIP N°5

Ten slotte is het mogelijk om de gegevens van het menu Statistiek in CSV-formaat te downloaden.

* U kunt de MathML-formule plakken die wordt weergegeven als een bewerkbare formule in Microsoft® Word® 2007 of latere versies van Microsoft Word. Microsoft en Word zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken in de Verenigde Staten en andere landen door Microsoft Corporation, Verenigde Staten.