Aan- en uitzetten van het rekentoestel

Druk op ON met de toets W om het rekentoestel aan te zetten.

Druk op OFF met de toetsen E C om het rekentoestel uit te zetten.

Openen van één van de acht menu's van het rekentoestel

Toepassing: Open het menu STATISTIEK.

AAN DE SLAG fx-92B Secondaire CASIO gif 1

Druk op de HOME-toets w om het overzicht met de verschillende menu’s te bekomen. Markeer met de pijltjestoetsen E R ! $ het gewenste menu.

Valideer met de toets B of |.

Opmerking: De rekenmachine heeft 8 menu’s verdeeld over 2 schermen:

Rekenen, Statistiek, Spreadsheet, Tabel, Vergelijking, Verhouding, Algoritme en Toolbox.

Een eerste eenvoudige berekening uitvoeren

Toepassing:

Bereken (2+5)\times 3

AAN DE SLAG fx-92B Secondaire CASIO gif 2

Ga naar het menu REKENEN met behulp van de HOME-toets w en de pijltjestoetsen.

Voer de opgave in met behulp van de verschillende toetsen van het rekentoestel (2 +5) O 3

Druk op B of | om het resultaat weer te geven.

Opmerkingen:

Wijzig een berekening door met de toets ! terug te keren naar de gewenste locatie.

Wis het scherm met de toets C.