De verschillende basismogelijkheden van het menu Python worden hier gepresenteerd : catalog, woorden typen, knippen-plakken… Zo kan u het menu Python heel gemakkelijk gebruiken om programma’s te schrijven.

Onderaan deze pagina vindt u ook de link naar de infofiche.

In de SHELL en de editor van programma’s

Instructies letter per letter schrijven

Het klavier kan geblokkeerd worden met de toetsen L a [A]-LOCK zodat alleen letters ingevoerd kunnen worden.

Overschakelen van hoofd- naar kleine letters kan met y {A ↔ a}. 

Python CASIO - Ecriture

Op de Graph 90+E : een icoontje verschijnt links bovenaan op het scherm

Op de Graph 35+E II : de cursor toont dat er letters ingevoerd worden

1 kleine letter : a

Verschillende kleine letters : L a

1 hoofdletter : a y

Verschillende hoofdletters : L a y

Selecteren van alle instructies en symbolen van het menu PYTHON

Alle beschikbare instructies zijn terug te vinden in de Cataloog via L4 CATALOG.

Alle karakters (bijvoorbeeld ! ” # $ % ( ) ) zijn in u {CHAR}.

Startpagina : lijst met de verschillende bestanden

Programmeren in Python

Druk op q {RUN} of l om het geselecteerde programma te starten  of op w {OPEN} om het te editen.

Om een nieuw programma op te stellen : druk op e {NEW}.

Via r {SHELL} hebt u toegang tot de Shell.

Editor : {OPEN} of {NEW}

Start het programma met q {RUN} of l.

Er zijn verschillende snelkoppelingen die het schrijven van een programma vergemakkelijken:

  • : ; # ‘ ” \ _ via e {SYMBOL}
  • if  if.else  if.elif  for  for.range  while via u q {COMMAND}
  • = ! > < % | ^ & ~ via u w {OPERAT}

U kan ook een deel van een programma knippen en plakken:

  • Kopiëren/knippen: L 8 CLIP om een deel van het programma te selecteren. Druk daarna op q {COPY} of w {CUT}
  • Het geknipte of gekopieerde kan geplakt worden met L 9 PASTE
Programmeren in Python

SHELL : {RUN} of {SHELL}

Druk op q {RUN} of l om een lijn uit te voeren..

U kan ook een lijn kopiëren/plakken om ze te editen. Ga daarvoor naar de te kopiëren lijn met B en druk dan op l.

Let op : In de shell moeten de instructies op één enkele lijn geschreven worden.

En verder...

  • Infofiche

    Vind hier :

    De infofiche met de basishandelingen van het menu Python in een oogopslag.