Verschillende voorbeelden van het gebruik van de bibliotheek Turtle worden hier gepresenteerd : ga naar een punt met coördinaten (x,y), draai naar links onder een bepaalde hoek… Zo kan u deze bibliotheek heel gemakkelijk gebruiken in de Python programma’s.

Onderaan deze pagina vindt u ook de infofiche om u te helpen om in Python te programmeren en drie oefeningen.

De bibliotheek Turtle

Turtle is een grafische bibliotheek beschikbaar in de Python waarmee een icoon op het scherm verplaatst kan worden om segmenten en cirkelbogen in verschillende kleuren te tekenen.

Download zeker de laatste update van de grafische rekentoestellen Graph 35+E II / Graph 90+E en de emulators om de grafische bibliotheken Turtle et Matplotlib te kunnen gebruiken.

Importeer de instructie from turtle import - beschikbaar in de cataloog (L 4)- om deze grafische bibliotheek onmiddellijk in de Shell of in de Python programma’s te kunnen gebruiken.

FORWARD

 • In de bibliotheek Turtle tekent men met een potlood dat voorgesteld wordt door een pijl of een schildpad. Het potlood staat standaard in de schrijfstand.

  Met de functie forward wordt een streepje van een bepaald aantal pixels getekend in de richting van de pijl (standaard naar rechts).

 • Zo wordt een streepje van 50 pixels getekend met de instructie forward(50).

RIGHT / LEFT

 • Met de functies right en left kan de richting een bepaald aantal graden veranderd worden in tegenwijzerszin (voor left) of in wijzerszin (voor right).

 • In het voorbeeld hierboven werd achtereenvolgens 60° met de klok mee naar rechts gedraaid right(60) en vervolgens weer 50 pixels vooruit forward(50) gegaan. De richting is niet meer dezelfde.

GOTO

 • Gebruik de functie goto om onmiddellijk naar het punt met coördinaat (x ; y) te gaan. Hier zijn 2 argumenten nodig : de abscis x en het ordinaatgetal y van het gewenste eindpunt.

  Omdat het potlood nog steeds actief is, kan een segment getekend worden tot het gewenste eindpunt (hier het punt met coördinaat (0 ; 0)).

 • De richting van de pijl heeft hier geen enkele invloed. De cöordinaatgetallen x en y zijn in aantallen pixels.

BACK

 • Met de functie back kan een opgegeven aantal pixels teruggegaan worden.

 • Voorbeeld : back(50)

UP

 • Met de functie up kan het potlood opgetild worden. Zo is het mogelijk om de cursor te verplaatsen, zonder iets te tekenen. Bij deze functie is geen argument nodig.

 • Voorbeeld

  up() gevolgd door back(30) : de cursor gaat achteruit, zonder een segment te tekenen.

DOWN

Om opnieuw te kunnen tekenen, moet de functie down gebruikt worden. Bij deze functie is geen argument nodig.

CIRCLE

 • Met de functie circle kan een cirkel (of een cirkelboog) met een gegeven straal getekend worden.

 • De functie circle(25) tekent een cirkel met als straal 25 pixels. De cirkel wordt getekend vanaf het startpunt.

SHAPE

 • Met de functie shape kan de vorm van de cursor aangepast worden. Bij deze functie is 1 argument nodig.

 • Er zijn twee mogelijkheden : de « klassieke » vorm (visgraat of standaardvorm) of de « turtle » vorm ( in de vorm van een schildpad).

En verder...