Oplossen van een stelsel van twee vergelijkingen met twee onbekenden

Toepassing : los het volgend stelsel op:

\left\{\begin{array}{l} 3x + 4y = 19 \\ 2x + 5y = 28 \end{array} \right.

Opmerking : het oplossen is mogelijk tot een stelsel van 4 vergelijkingen en 4 onbekenden.

 • Open het menu Vergelijking en bevestig met de toets 1.

  Voer het aantal onbekenden in : hier 2.

  Voer de termen van het stelsel in en valideer telkens met  B.

  \left\{\begin{array}{l} 3x + 4y = 19 \\ 2x + 5y = 28 \end{array} \right.
 • Druk twee keer op de toets B om de oplossing van het stelsel af te lezen.

  Opmerking : met de toets C kan teruggekeerd worden naar de invoer van de coëfficiënten.

Grafische weergave van een stelsel van twee vergelijkingen en twee onbekenden

 • Toon de x- of de y-waarde op het scherm en druk op de toetsen q T om de QR-code te genereren.

  Open de app CASIO EDU+  op de smartphone of tablet en scan de QR-code om de grafische weergave van het stelsel online te bekijken.

  Bij gebruik van de emulator kunt u dubbelklikken op de QR-code om de webpagina met de bijbehorende grafische weergave te openen.

 • Men bekomt de grafische weergave van het ingevoerde stelsel vergelijkingen.