Testen van een gelijkheid

Toepassing : is 3^{2}+4^{2}=5^{2} ?

Open het menu Verifieer en voer 3^{2}+4^{2}=5^{2} in. Valideer met B.

Op het scherm van het rekentoestel komt rechts onderaan Waar3^{2}+4^{2}=5^{2} is een gelijkheid.

Vérification avec la fx-92B Speciale College

Testen of een getal een oplossing is van een vergelijking

Toepassing : Is 5 een oplossing van de ongelijkheid 3x+4 ≥ 5x+3 ?

 • Open het menu Bereken en ken aan de variabele x de waarde 5 toe met 5 J [.

  Valideer met de toets B.

 • Open nu het menu Verifieer en voer het linkerlid 3x+4 van de ongelijkheid in.

  Open met T het submenu Option om de wiskundige symbolen te tonen en kies het teken ≥ met de toets 5.

  Voeg tenslotte het rechterlid van de ongelijkheid 5x+3 in.

 • Valideer de ongelijkheid met de toets B.

  Op het scherm van het rekentoestel kom rechts onderaan Fout ⇒ 5 is geen oplossing van de ongelijkheid.