De waardentabel van een of twee functies berekenen

Toepassing : gegeven zijn de functies f en g met f(x)=7+x en g(x)=-\frac{1}{2}x^2-3x+7.
Vul de onderstaande waardentabel aan en bepaal een x-waarde zodat f(x)=g(x).

x

-3

-2

-1

0

1

2

3

f(x)
g(x)

Activatie van de simultane weergave van de waardentabel van twee functies

Vanuit het menu Berekenen

 • Ga naar het configuratiescherm met q w.

  Ga met behulp van de toets R naar het tweede scherm en kies “Waardentabel” met 2.

 • Kies f(x), g(x) met de toets 2 om de weergave van de waardentabel van twee functies tegelijkertijd te activeren.

De functie(s) invoeren en de waardentabel weergeven

Vanuit het menu Waardentabel.

 • Voer het functievoorschrift van f in: f(x)=7+x. Valideer met B.

 • Voer het functievoorschrift van g in: g(x)=-\frac{1}{2}x^2-3x+7 Gebruik de toets  a om de breuk  en d om het kwadraat in te voeren. Valideer met B.

 • Voer de start-, de eindwaarde en de stapgrootte in.
  Valideer met B.

  Opmerking: de standaard stapgrootte is 1.

 • Lees de functiewaarden af door in de tabel te scrollen met de toets R.

  f(x)=g(x) als x=0.

 • Opmerking : het is mogelijk om aan de tabel 1 of meerdere x waarden toe te voegen en de bijhorende functiewaarden te laten berekenen. Bijvoorbeeld: gebruik de toetsen q ~ 8 om f(-8) en g(-8) te berekenen.

  In de tabel wordt een nieuwe lijn gecreëerd.

Weergave van de grafische voorstelling die bij één of twee functies hoort

Weergave van de grafiek van de twee functies voor -10 ≤ x ≤ 10.

 • Toon de tabel op het scherm en druk op de toetsen q T om de QR-code te genereren.

  Open de app CASIO EDU+  op de smartphone of tablet en scan de QR-code om de grafische weergave van de functie(s) online te bekijken.

  Bij gebruik van de  emulator kunt u dubbelklikken op de QR-code om de webpagina met de bijbehorende grafische weergave te openen.

 • De parameters van het grafische venster kunnen aangepast worden met het tandradje:
  Paramètres CASIO EDU+ fx-92+ Spéciale Collège