In de voorbeelden gebruiken we de binomiale verdeling B(10 ; 0.2) :  men herhaalt 10 keer hetzelfde kansexperiment waarbij de  kans op succes  0,2 is.

Druk op de toetsen y {DIST}, y {BINOMIAL} om een kansverdeling te kunnen berekenen.

Opmerking : voor de  Graph 35+EII name=”CFX01″]y[/casiofonts] {BINM}.

Kansverdelingen berekenen

 • Bereken de kans op 4 successen: P(X = 4).

  Gebruik daarvoor de functie Bpd (Binomial Probability Distribution) via de toets q {Bpd}.

  Pour cela, il faut utiliser la fonction Bpd (Binomial Probability Distribution), qui correspond à la touche q {Bpd}.

  Voer de gegevens in de volgorde: : variabele, aantal successen, aantal herhalingen, kans op succes, List1 in.

  Valideer met de toets l.

 • Bereken de kans op ten hoogste twee successen: P(X ≤ 2).

  Gebruik daarvoor de functie Bcd (Binomial Cumulative Distribution) via de toets w {Bcd}.

  Voer de gegevens in de volgorde: : variabele, zeer kleine waarde, maximaal aantal successen, aantal herhalingen, kans op succes, List2 in. 

  Valideer met de toets l

  Opmerking: voor de Graph 35+E II is er geen “zeer kleine waarde”.

 • Bereken het kleinste aantal gecumuleerde successen zo dat het aantal successen minstens 0,975 is:  P(X ≤ b) ≥ 0.975.

  Gebruik daarvoor de functie InvB (Inverse Binomial Cumulative Distribution) via de toets e {InvB}.

  Voer de gegevens in de volgorde: : variabele, gewenste kans, aantal herhalingen, kans op succes,List3 in. 

  Valideer met de toets l.

Grâce aux sauvegardes dans les listes 1, 2 et 3, on retrouve les résultats obtenus.

En verder...

 • Infofiche

  Hier vindt u:

  De infofiche met de belangrijkste stappen om kansverdelingen te berekenen in het menu Statistics van het rekentoestel Graph 90+E of het menu STAT van het rekentoestel Graph 35+E II.