Terug naar de samenvatting van de gebruikershandleiding voor de nieuwe fx-92B Secondaire:

Instellingen voor het invoeren van een statistische reeks

Open het menu STATISTIEK . Selecteer vervolgens met de pijltjestoetsen 1 variabele of 2 variabelen en druk op B om te bevestigen. Druk op de toets TOOLS I, gebruik de pijltjestoets R om Frequentiekolom te selecteren en druk op B om te bevestigen. Druk vervolgens op R om Aan of Uit te selecteren en valideer met B.

Statistische reeks in 1 variabele zonder frequentiekolom

Toepassing: Op de Olympische Zomerspelen 2020 in Tokio werden op de 100 meter voor vrouwen de volgende tijden geregistreerd: 11,12; 11,02; 10,61; 10,74; 10,76; 10,99; 10,91; 10,99.

Bereken het gemiddelde van deze reeks. Rangschik de tijden in stijgende volgorde en bepaal dan de mediaan van deze reeks.

Open het menu STATISTIEK en voer de tijden in kolom x in. Valideer elke invoer met B en druk na de invoer van de gegevens opnieuw op B. Markeer 1 variabele en bevestig deze keuze met B. Het gemiddelde is 10,8925 seconden. Ga naar het tweede scherm met toets &. De mediaan is 10,95 seconden. Alle statistische waarden worden genoteerd op deze 2 schermen.

 

De ingevoerde resultaten kunnen ook in stijgende of in dalende volgorde gerangschikt worden. Druk op de C toets om terug te keren naar het hoofdscherm van het menu STATISTIEK en druk op de toets TOOLS I. Markeer Sorteren met de toets R en valideer met de toets B. Markeer x oplopend en valideer met B.

10,61 ; 10,74 ; 10,76 ; 10,91 ; 10,99 ; 10,99 ; 11,02 ; 11,12.

De mediaan is 10,95 seconden ( = \frac{10,91+10,99}2 seconden).

Statistische reeks in 1 variabele met frequentiekolom

Toepassing: Een bedrijf biedt aan de werknemers de mogelijkheid om festivals te bezoeken. Dit leverde in 2023 het volgende overzicht :

Aantal bezoeken

1

2

3

4

Aantal werknemers

12

17

35

39

  • Bereken het gemiddelde
  • Bereken de mediaan
  • Bereken de kwartielen.

Open het menu STATISTIEK en voer het aantal bezoeken in kolom x in.

1 B 2 B 3 B 4 B. Verplaats de cursor met de pijltjestoetsen % en $ naar de eerste cel van de kolom Freq.

Voer het bijhorend aantal werknemers in de kolom Freq in. 1 2 B 1 7 B 3 5 B 2 9 B en druk op B om te bevestigen.

Blijf op Resultaten 1 var staan en druk op B om te bevestigen. Ga met de toets & van het ene naar het andere scherm om de gevraagde statistische waarden af te lezen.

Statistische reeks in 2 variabelen

Toepassing: 10 personen werden gemeten en gewogen. Dit levert het volgende overzicht:

Lengte: xi (cm)

174

182

170

176

171

178

173

178

186

162

Gewicht: y i (kg)

71

76

65

71

68

76

62

74

84

60

 

  • Bereken de correlatiecoëfficiënt
  • Bepaal de vergelijking van de regressierechte

Open het menu STATISTIEK om deze statistische reeks met twee variabelen te bestuderen.

Voer de gegevens in : voer in de kolom x de lengten x_i in.

Plaats de cursor in de eerste cel van de kolom y met behulp van de pijltjestoetsen % en $. Voer in kolom y de waarden y_i in. Druk op B om te bevestigen. Druk op de R -toets om Regressieresult te selecteren en druk dan op B om te bevestigen. De correlatiecoëfficiënt en de waarden a en b van regressierechte y=ax+b worden weergegeven op het scherm.

Weergave van statistische gegevens en QR code

Voer eerst in het menu STATISTIEK de gegevens van de statistische reeks in.

Genereer de QR-code om de grafische weergave op een smartphone of tablet te bekijken : druk op QR met de toetsen q [.

Scan de QR-code om de bijbehorende grafische weergave op een smartphone of tablet te bekijken :

  • Staafdiagram
  • Cirkeldiagram
  • Boxplot

Het platform ClassPad.net platform wordt geopend :