Statistiek in 1 variabele

Toepassing: In een bedrijf kunnen de werknemers gratis naar het theater. Tijdens 2020 zijn de volgende gegevens genoteerd:

Aantal theaterbezoeken

1

2

3

4

Aantal personen

12

17

35

29

Bereken het gemiddelde, de mediaan en de kwartielen.

Activeren van de weergave van de kolom met de frequenties

Vanuit het menu Berekenen

 • Ga naar het configuratiescherm met q w.

  Gebruik de toets R om naar het tweede scherm te gaan.

  Valideer de keuze Statistiek met de toets 1.

 • Activeer de frequentiekolom met de toets 1.

Invoer van de gegevens en bijhorende frequenties, weergave van de resultaten

 • Ga naar het menu Statistiek.Druk op de toets 1 om een reeks statistische gegevens in 1 variabele in te voeren.

 • Voer in de x-kolom de gegevens in. Valideer telkens met B.

 • Plaats de cursor in de eerste cel van de kolom Freq.

  Voer de bijhorende frequenties in.

  Valideer telkens met B.

 • Ga naar het sub-menu Option met de toets T en kies met de toets 3 1-variabele om de statistische waarden in 1 variabele weer te geven.

 • Door gebruik te maken van de pijltjestoetsen E en R kunnen de verschillende statistische waarden afgelezen worden.

Weergave van het staafdiagram

We hebben de gegevens en de bijhorende frequenties van de vorige oefening reeds ingevoerd.

 • Toon de tabel op het scherm en druk op de toetsen q T om de QR-code te genereren.

  Open de app CASIO EDU+  op de smartphone of tablet en scan de QR-code om de grafische weergave online te bekijken.

  Bij gebruik van de  emulator kunt u dubbelklikken op de QR-code om de webpagina met de bijbehorende grafische weergave te openen.

 • Opmerking: In de bovenstaande grafische weergave werd als instelling “discrete” gekozen.

Regressie berekenen – statistiek in twee variabelen

Toepassing: In de volgende tabel worden de lengtes en het gewicht van 10 personen weergegeven.
Bereken de correlatiecoëfficiënt en stel de vergelijking van de regressierechte op.

Lengte: x_i (cm)

174

182

170

176

171

178

173

178

186

162

Gewicht: y_i (kg)

71

76

65

71

68

76

62

74

84

60

Instellingen om een statistische reeks met twee variabelen zonder frequenties weer te geven

Vanuit het menu Berekenen

 • Ga naar het configuratiescherm met  q w.

  Gebruik de toets R om naar het tweede scherm te gaan.

  Valideer de keuze Statistiek met de toets 1.

 • Desactiveer de frequentiekolom met de toets 2.

Invoeren van de gegevens en weergave van de resultaten

 • Ga naar het menu Statistiek.Kies y=ax+b met de toets 2 om een reeks statistische gegevens in twee variabelen in te voeren.

 • Voer de gegevens in :

  • Voer in de x-kolom de waarden xi in en valideer telkens met  B.
  • Voer in de y-kolom de bijhorende waarden yi in en valideer telkens met B.
 • Druk op T en dan op  3 om 2-variabelen te kiezen.

 • Door gebruik te maken van de pijltjestoetsen E en R kunnen de verschillende statistische waarden afgelezen worden.

 • Druk op de toets C om de weergave met de statistische waarden te verlaten.

  Ga naar het submenu Statistiek door op T te drukken  en kies dan Regressie met toets 4.

 • Op het scherm wordt de correlatiecoëfficiënt getoond en de vergelijking van de regressierechte.

Opmerking : in het menu Statistiek is het mogelijk om een lege lijn in te voegen.

Druk daarvoor op T, selecteer Editor met de toets 2 en Invoegen rij met de toets 1. Er wordt dan een rij ingevoegd onder de rij waarop de cursor stond.

Met de toets P kan een rij verwijderd worden.

Weergave van puntenwolken

We werken verder met de zopas ingevoerde gegevens.

 • Toon de tabel op het scherm en druk op de toetsen q T om de QR-code te genereren.

  Open de app CASIO EDU+  op de smartphone of tablet en scan de QR-code om de grafische weergave online te bekijken.

  Bij gebruik van de  emulator kunt u dubbelklikken op de QR-code om de webpagina met de bijbehorende grafische weergave te openen.

 • We verkrijgen online de tabel die op de rekenmachine is ingevoerd, evenals het bijbehorende puntenwolkdiagram.