Bij het openen van het menu Berekenen, staan bovenaan het scherm twee pictogrammen. Zij duiden aan dat de wiskundige modus én de hoekeenheid in graden is ingesteld.

Ingave en weergave in de natuurlijke modus

 • Open het configuratiescherm met q w om de invoer en het resultaat in de natuurlijke schrijfwijze in te stellen.

  Bevestig de instelling van de invoer/resultaat met toets 1.

 • Kies Wisk in/uitvoer met de toets 1.

  Opmerking: het pictogrammetje van een vierkantswortel verschijnt bovenaan het scherm..Calculs numériques fx-92+ Spéciale Collège

Numerieke berekeningen met breuken

 • Invoeren van een breuk en herleiden tot een onvereenvoudigbare breuk

  Voorbeeld: voer de breuk \frac{292}{511} in met de toets a.

  Valideer met B.

 • Een breuk omzetten naar de decimale schrijfwijze

  Voer de breuk \frac{51}{68} in met de toets a en valideer met B.

  Druk dan op de toets n om de decimale schrijfwijze te bekomen.

 • Een breuk omzetten naar de wetenschappelijke schrijfwijze

  Voer de breuk \frac{47}{723} in met de toets a en valideer met B.

  Druk op de toetsen q [ dit is a\times 10^n om de wetenschappelijke schrijfwijze te bekomen.

 • Een decimale schrijfwijze omzetten naar de breukvorm

  Voer 3,75 in en valideer met B om de bijhorende breukvorm te bekomen.

 • Rekenen met breuken

  Voer de breuk \frac{\frac{1}{5}+1}{3-\frac{1}{5}} in. Gebruik daarbij de pijltjestoets $ om van een breuk weg te navigeren.

  Valideer met B om de onvereenvoudigbare breuk te bekomen.

Numerieke berekeningen met vierkantswortels

Voer de uitdrukking \frac{5\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}} in om de noemer rationaal te maken. Gebruik de toetsen q d om de vierkantswortel in te voeren en gebruik de pijltjestoets $ om van de vierkantswortel weg te navigeren.

Valideer met B.

 

Numerieke berekeningen met machten

Voer (\sqrt{5})^2)+(\frac{2\sqrt{3}}{3})^3 in om deze uitdrukking te vereenvoudigen. Gebruik de toeten q d om de vierkantswortel in te voeren en de pijltjestoetsen om te navigeren in de uitdrukking.

Valideer met  B.

Numerieke berekeningen met tijd

Opmerking: de invoer van het zestigdelige formaat is: uur (uren) x minuut (minuten) x seconde (n) x. Voor de uren en de minuten moet altijd een waarde ingevuld worden, zelfs al deze 0 is.

Dit hoeft niet voor de invoer van de seconden.

 • Rekenen met tijd

  Voer de uitdrukking 22u 28min – 20u 55min in om de duur van een film te berekenen die om 20u55 min begint en om 22u 28 min eindigt.

  22x28xp20x55x

  Valideer dan met B.

 • Omzetten van de decimale schrijfwijze van een tijd naar de zestigdelige notatie.

  Voer 1,275 in en druk op x om de invoer om 1,275 u om te zetten in de zestigdelige notatie.

  Valideer met B.

Numerieke berekeningen met goniometrische uitdrukkingen

 • Een benaderende waarde van de cosinus bepalen

  Voer k70) om een benaderende waarde van cos (70°) te berekenen.

  Valideer met B.

 • Een scherpe hoek berekenen als de tangens ervan gekend is

  x stelt een scherpe hoek voor, uitgedrukt in graden. Bereken Bgtg(0,4) om deze hoek te berekenen. Gebruik daarvoor de toetsen q l.

  Valideer met B.

Ontbinden van een getal in een product van priemfactoren

Om 120 te ontbinden in priemfactoren moet eerst 120 ingevoerd worden. Valideer de invoer met de toets B.

Druk dan op de toetsen q - (Fact) om de ontbinding in priemfactoren te bekomen.

Numerieke berekeningen met lettervormen

A, B en C stellen drie variabelen voor.

Bereken A - (B + C) als A = 9, B = - 5 en C = - 6.

De variabelen A, B, C, D, E, F en M worden bekomen met de toets Q en de bijhorende toets van de variabele:

→ A : Q ~

→ B : Q - -

→ C : Q a

 • Voer A – (B + C) in.

  Druk dan op de toets r.

  Voer de waarde van A in (in het voorbeeld is A=9) en valideer met B.

  Voer de waarde van B in (in het voorbeeld is B=-5) en valideer met B.

  Voer de waarde van C in (in het voorbeeld is C=-6) en valideer met B.

 • Druk opnieuw op de toets B om het resultaat te tonen.

   

 • Opmerking: het is mogelijk om de inhoud van de variabelen weer te geven met RECALL. Druk hiervoor op de toetsencombinatie q J.

Berekenen van de grootste gemeenschappelijke deler van 2 getallen

Bereken de grootste gemeenschappelijke deler van 186 en 155 door gebruik te maken van het algoritme van Euclides.

 • Methode 1

  Met de toets - wordt het quotiënt en de rest van een euclidische deling berekend.

  Voer 186 - 155 in en valideer met B.

  → 186 = 1 x 155 + 31

  Voer 155 - 31 in en valideer met B.

  155 = 5 x 31 + 0

  De grootste gemeenschappelijke deler van 186 en 155 is gelijk aan 31.

 • Methode 2

  Gebruik  GCD  (Greatest Common Divisor) om onmiddellijk de grootste gemeenschappelijke deler van twee getallen te berekenen.

  Voer ggd(186,155) in met q r voor de grootste gemeenschappelijke deler en  q 3 voor de puntkomma.

  Valideer met B.