• 01.Aanmaken van wiskundige content

  Maak op een eenvoudige manier wiskundige content aan door met slechts enkele klikken een tekstblok, formule of zelfs een grafiek toe te voegen.

 • 02.Bestanden delen

  Registreer gratis op ClassPad.net zodat u een huiswerk-URL met uw leerlingen kunt delen.
  Zelfs zonder account kunnen zij de opdracht lezen en hun huiswerk naar u terugsturen door de URL van hun taak terug te sturen.

 • 03.Dynamische geometrie

  Veronderstel een eigenschap samen met uw leerlingen door in enkele minuten een kleurrijke activiteit aan te maken.

 • 04.Handschriftherkenning en algebraïsche berekening

  Met een ClassPad.net PLUS-account is rekenen op een computer nog nooit zo eenvoudig geweest dankzij de herkenning van wiskundige formules en algebraïsche berekeningen.
  (Gratis tot 31 augustus 2021 voor alle geregistreerde gebruikers)

Er zijn drie soorten toegang tot ClassPad.net:

 • ClassPad.net GUEST: Zonder een account aan te maken - toegang tot de basisfunctionaliteiten van het platform
 • ClassPad.net BASIC: Met een gratis account - Mogelijkheid om content op te slaan en te delen
 • ClassPad.net PLUS: met een betaald account (€25 per jaar) - toegang tot alle functionaliteiten van het platform, inclusief algebraïsche berekening en handschriftherkenning
 • Classpad.net GUEST

  Berekeningen

  • Trigonometrie
  • Machten, machten van 10, exponentieel
  • Logaritmen en exponentieel
  • Complexe getallen
  • Combinaties, rangschikkingen, faculteit
  • Herkenning van priemgetallen
  • PGCD, PPCM
  • Willekeurige gehele getallen genereren
  • Vector- en matrixberekening
  • Vergelijkingen oplossen
  • Sommen en eindige producten
  • Definitie van functies
  • Berekening van het afgeleide getal, integraalberekening

  Statistieken en kansberekening

  • Statistieken met 1 en 2 variabelen: standaarddeviatie, gemiddelde, kwartielen, mediaan ...
  • Regressie: polynoom, exponentieel, sinusvormig, logistiek ...
  • Histogrammen, cirkel-, staaf-, doosdiagrammen...
  • Normale distributie, binominaal
  • Lijsten, lijstbewerkingen
  • Benoemde lijsten
  • Sorteren in oplopende of aflopende volgorde

  Grafische voorstellingen en reeksen

  • Gelijktijdig plotten van krommen
  • Parametrische vergelijkingen
  • Voorstellingen van integralen en ongelijkheden
  • Grafische oplosser
  • Kegelsnedes
  • Opstellen van een tabel met waarden
  • Invoegen van afbeeldingen
  • Variatie van een of meer parameter(s) met behulp van cursor(s)
  • Functionele en terugkerende reeksen
  • Tabel met waarden
  • Som van termen
  • Grafische weergave van reeksen

  Dynamische geometrie

  • Meten (lengte, hoek, oppervlakte ...)
  • Interactieve en geanimeerde geometrische figuren
  • Herkenning van handgetekende geometrische vormen
 • Classpad.net BASIC

  Inhoud opslaan en delen

  • Mogelijkheid om tot 999 bestanden op te slaan
  • Bestanden delen met de wereldwijde gemeenschap
  • Bestanden delen via URL's met de optie om het bestand met een wachtwoord te beveiligen
  • Deel een bestand als huiswerkopdracht met een deadline voor het inleveren van de opdracht

  Toegang tot inhoud die is gemaakt door de CASIO-gemeenschap

  • Toegang tot alle inhoud die openbaar is gemaakt door de wereldwijde gemeenschap
  • Bestanden zoeken op taal, land of trefwoord
  • Duplicatie van bestanden met de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen om ze beter toe te passen
  • Bestanden als favorieten selecteren
 • Classpad.net PLUS

  Algebraïsche berekening

  • Ontwikkeling, reductie, factorisatie
  • Afgeleide, primitieve functie, limieten, variatietabellen
  • Differentiaalvergelijkingen oplossen
  • Reeksen, oneindige producten
  • Laplace- en Fourier-transformatie

  Financiële berekeningen

  • Enkelvoudige rente
  • Samengestelde rente
  • Afschrijvingen
  • Cashflow

  Geavanceerde statistieken en kansberekeningen

  • Waarschijnlijkheidswetten en hun inversies: binominaal, normaal, Poisson, X², Student, geometrisch, hypergeometrisch, F
  • Statistische tests

  Handschriftherkenning

  • Handgeschreven woordherkenning
  • Herkenning van handgeschreven wiskundige symbolen

Alle nuttige links

Klik hier voor:
- Het ClassPad.net-platform
- De gebruikershandleiding
- De volledige lijst met beschikbare functies
- De handigste sneltoetsen om snel wiskundige symbolen in te voegen