In- en uitschakelen van het rekentoestel

Druk op de toets W om het rekentoestel in te schakelen.

Druk met de toetsen q C op OFF om het rekentoestel uit te schakelen.

Ga naar het menu van uw keuze

Instellingen van de fx-92B Speciale College

Op het rekentoestel zijn 6 menu’s:

 1. Berekenen
 2. Statistiek
 3. Waardentabel
 4. Vergelijking
 5. Verifieer
 6. Verhouding

Druk op de toets w om het overzicht met de verschillende menu’s te bekomen.

Markeer met de pijltjestoetsen ! $ het menu van uw keuze. Valideer met B.

Of sneller, druk op de toets die overeenkomt met het getal rechtsonder het pictogram van het gewenste menu.

Instellen van het contrast van het rekentoestel

 • Pas het contrast van de rekenmachine aan

  Selecteer vanuit om het even welk menu CONFIG met de toetsen q w.

  Ga met de pijltjestoets R naar het vierde scherm.

  Valideer de keuze Contrast met de toets 2.

  Druk verschillende keren op de toets $ (of !) om het contrast te verhogen (of te verminderen).

  Druk op C om het configuratiescherm te verlaten.

Graadmodus en de standaardinstellingen herinstalleren

 • Het rekentoestel in de graadmodus zetten

  Selecteer vanuit om het even welk menu CONFIG met de toetsen q w.

  Druk op de toets 2 om de hoekeenheid in te stellen.

  Kies Graad als hoekeenheid met de toets 1.

  Opmerking: de rekenmachine kan ook ingesteld worden in de modus Radiaal of Gradiaal. Afhankelijk van de gekozen hoekeenheid verschijnt de letter D, R of G bovenaan het scherm.

  Réglages fx-92+ Spéciale Collège

 • De standaardinstellingen herinstalleren

  Selecteer Reset met de toets q 9.

  Druk op de toets 3 om terug de initiële standaardinstellingen te bekomen. Valideer met  B.

  Opmerking: door het initialiseren worden onder andere de volgende standaardinstellingen bekomen:

  • Het rekentoestel staat in de graadmodus.
  • De invoer en de weergave van het resultaat gebeurt in de natuurlijke schrijfwijze.
  • De inhoud van de verschillende geheugens wordt leeg gemaakt.
  • In het menu Statistiek wordt de frequentiekolom getoond.
  • In het menu Waardentabel wordt met twee functies gewerkt.

  Druk op de toets C om de Reset modus te verlaten.

Resetten van het wetenschappelijk rekentoestel CASIO fx-92B Spéciale Collège

In deze video zie je hoe het wetenschappelijk rekentoestel Casio fx-92B special college gereset kan worden. Zo krijgt het rekentoestel terug de standaardinstellingen.