Simulatie van het werpen van een dobbelsteen

Toepassing : het werpen van een niet getrukeerde dobbelsteen met 6 vlakken

Opmerking: Met de toets RanInt wordt de instructie RanInt#(a;b) ingevoerd waardoor een willekeurig geheel getal begrepen tussen a en b gegenereerd wordt.

In deze toepassing wordt de instructie RanInt#(1;6) gebruikt, waardoor een willekeurig natuurlijk getal begrepen tussen 1 en 6 gegenereerd wordt.

Open het menu Berekenen en voer de instructie RanInt#(1;6).

De instructie RanInt# wordt ingevoerd met de toetsen Q . de puntkomma wordt ingevoerd met de toetsen q 3. Valideer met   B.

Opmerking: door opnieuw op de toets B, te drukken, wordt een nieuwe worp gesimuleerd.

Simulatie van 50 worpen met een muntstuk

Toepassing: Simuleer 50 worpen met een niet getrukeerde munt.

Opmerking: : In deze toepassing gebruiken we de RanInt# (0;1) waardoor willekeurig 0 of 1 gegenereerd wordt. We spreken af dat 0 overeenkomt met MUNT en dat 1 overeenkomt met KRUIS. Om de resultaten bij te houden, gebruiken we het menu Waardentabel.

  • Open het menu Waardentabel.

    Voer de functie f in met functievoorschrift f(x)= RanInt#(0;1). Valideer met B.

    Voer de functie g in met functievoorschrift g(x)= RanInt#(0;1). Valideer met  B.

  • Voer de begin- en de eindwaarde  en de stapgrootte in.

    Valideer met B.

  • Opmerking: de initiële stapgrootte is 1. De overige resultaten kunnen afgelezen worden met behulp van de pijltjestoetsen R, E, ! en $.