Verschillende voorbeelden van het gebruik van de bibliotheek MATH worden hier gepresenteerd :  \cos, \sqrt{}, \pi… Zo kan u deze bibliotheek heel gemakkelijk gebruiken in de Python programma’s.

Onderaan deze pagina vindt u ook de infofiche om u te helpen om in Python te programmeren.

De bibliotheek MATH

 • Eenvoudige wiskundige functies (constante π, goniometrische functies, vierkantswortel,…) zijn standaard niet beschikbaar in Python. Noch in de shell, noch in de programma editor.

 • Typ manueel de tekst from math import * in of zoek deze tekst op in de cataloog (L 4), Daarna kunnen alle functies uit de bibliotheek math gebruikt worden.

  Opmerking :

  Een bibliotheek is een verzameling modules (functies, constanten,…) die volledig geladen kan worden (met *) of gedeeltelijk (door het sterretje te vervangen door de naam van de functie die u wil laden).

  Het is ook mogelijk om de bibliotheek math op te laden met de instructie import math. Om de functies op te roepen moet  math.naam_functie getypt worden. De naam van de bibliotheek kan ook hernoemd worden met een kortere naam. Bijvoorbeeld met import math as m kan m.pi geschreven worden om de constante pi op te roepen.

 • Constanten

  Eens de bibliotheek math opgeladen is, is de constante π beschikbaar via de tekst pi (in kleine letters).

  Ook de constante e is aanwezig.

 • COS / SIN / TAN

  De goniometrische functies zijn beschikbaar via de bibliotheek  math. Het argument wordt uitgedrukt in radialen.

  Ook de functies acos, asin (voor boogcosinus, boogsinus,…) kunnen gebruikt worden.

  Opmerking : De goniometrische functies worden geprogrammeerd met reeksontwikkelingen. Door deze reeksen af te breken worden onvermijdbaar benaderende waarden bekomen die een beetje afwijken van de exacte waarden (verschil rond 10^{-15}).

 • SQRT

  Met de functie sqrt wordt de vierkantswortel van een positief getal berekend.

  Opmerking : De notatie sqrt is een verkorte schrijfwijze van het Engels “square root”.

 • EXP / LOG

  Met de functie log kan de Neperiaanse logaritme berekend worden en exp geeft de exponentiele functie.

En verder...

Vind hier de infofiche met de voorstelling van de bibliotheek MATH van het menu Python van de CASIO rekentoestellen Graph 90+E en Graph 35+E II.