Verschillende voorbeelden van het gebruik van de bibliotheek Random worden hier gepresenteerd : random, randint, randrange… Zo kan u deze bibliotheek heel gemakkelijk gebruiken in de Python programma’s.

Onderaan deze pagina vindt u ook de infofiche om u te helpen om in Python te programmeren.

De bibliotheek RANDOM

 • Laad de bibliotheek random op om willekeurige getallen te genereren.

  Typ manueel de tekst from random import * in of zoek deze tekst in de cataloog L 4. Na het opladen van deze bibliotheek is het mogelijk om alle functies uit de bibliotheek random te gebruiken.

 • Opmerking:

  Een bibliotheek is een verzameling modules (functies, constanten, …) die volledig kunnen geladen worden (met *) of gedeeltelijk (door het sterretje te vervangen door de naam van de functie die u wil laden).

  Het is ook mogelijk om de bibliotheek random op te laden met de instructie import random. Om de functies op te roepen moet  random.naam_functie getypt worden. De naam van de bibliotheek kan ook hernoemd worden met een kortere naam. Bijvoorbeeld met import random as rd kan rd.randint geschreven worden om de functie randint op te roepen.

 • RANDOM

  Bij de functie random() moet geen argument gegeven worden. Deze functie genereert een willekeurig getal tussen 0 en 1.

 • RANDINT

  Om willekeurige gehele getallen gelegen tussen twee waarden te genereren, kan de functie randint gebruikt worden.

  Hier moeten twee argumenten gegeven worden. De instructie randint(a,b) genereert een willekeurig geheel getal dat behoort tot het interval [a;b].

 • RANDRANGE

  Met de functie randrange kunnen ook willekeurige gehele getallen gelegen tussen twee opgegeven waarden gegenereerd worden.

  De syntax is een beetje verschillend  : randrange(a,b) geeft een willekeurig geheel getal dat behoort tot het interval [a ; b[ (of tot het interval [a;b-1], dat komt op hetzelfde neer).

  De meerwaarde van deze functie is het kunnen toevoegen van een derde argument, dat de stapgrootte voorstelt. Zo geeft randrange(3,10,2) een willekeurig onpaar geheel getal dat behoort tot het interval [3;10[.

 • CHOICE

  Met de functie choice wordt een willekeurig getal uit een gegeven lijst gekozen.

  Hier wordt dus uit de lijst één enkel argument genomen.

 • UNIFORM

  Het is ook mogelijk om een willekeurige waarde te kiezen volgens de uniforme verdeling. Hier wordt dus een willekeurig decimaal getal dat behoort tot een gegeven interval gegeven.

  De grenzen van dat interval zijn de argumenten van de functie uniform.

En verder...

Vind hier de infofiche met de voorstelling van de bibliotheek RANDOM van het menu Python van de CASIO rekentoestellen