Verschillende voorbeelden van het gebruik van de bibliotheek MATPLOTLIB worden hier gepresenteerd :  tekenen van puntwolkdiagrammen, vectoren, staafdiagrammen… Zo kan u deze bibliotheek heel gemakkelijk gebruiken in de Python programma’s.

Onderaan deze pagina vindt u ook de infofiche met de meest gebruikte instructies van de bibliotheek MATPLOTLIB om u te helpen om in Python te programmeren, alsook een oefening waarin een staafdiagram weergegeven wordt.

De bibliotheek MATPLOTLIB

In Python is de bibliotheek Matplotlib beschikbaar om gegevens als grafieken te tekenen en te visualiseren.

Download zeker de meest recentedernière update voor de grafische rekentoestellen Graph 35+E II / Graph 90+E en de emulators om de grafische bibliotheken TURTLE en MATPLOTLIB te kunnen gebruiken.

Typ manueel de tekst from matplotlib.pyplot import * iin of zoek deze tekst in de cataloog (L 4).

Na het opladen is het mogelijk om alle functies van deze bibliotheek in Python of in de Shell te gebruiken.

PLOT

 • Met de instructie plot kan een ononderbroken lijn tussen twee punten getekend worden. Voer na die instructie de lijst met de abscissen én de lijst met de ordinaatgetallen in. De getallen in de lijsten moeten gescheiden worden door een komma.

   Een lijnstuk heeft als eindpunten de punten met coördinaten (1 ; 3) en (2 ; 4). Voer plot([1,2],[3,4]) in om dit lijnstuk te tekenen.

  Druk op d. Er gebeurt niets!

  Dat komt omdat de instructie show() gebruikt moet worden om de grafiek te tekenen.

 • Tenzij anders vermeld, wordt het kijkvenster automatisch aangepast aan de ingevoerde waarden.

  Druk op d om terug te keren naar de Shell.

 • Met de instructie plot kunnen ook gebroken lijnen getekend worden. Bijvoorbeeld : een gebroken lijn die de vier punten met respectievelijke coördinaten (0 ; 1), (2 ; 5), (3 ; 0) en (-1 ; 3) verbindt.

  Het is ook mogelijk om de tekenkleur van de gebroken lijn aan te passen door een derde argument toe te voegen (in het Engels en tussen aanhalingstekens). Hier is de kleur “red” gekozen voor de gebroken lijn.

 • Er kunnen verschillende plot instructies na elkaar ingevoerd worden, die dan daarna allemaal getekend worden. Het kijkvenster past zich automatisch aan.

SCATTER

 • Met de instructie scatter kan een puntwolkdiagram getekend worden. De argumenten zijn de lijst van de abscissen en de lijst van de ordinaatgetallen van de punten.

 • Voorbeeld : scatter([1,2,3],[2,-1,8])

ARROW

 • Met de instructie arrow kunnen vectoren getekend worden.

  Deze instructie werkt met :

  • 4 verplichte argumenten : de abscis van de oorsprong, het ordinaatgetal van de oorsprong, de abscis van het eindpunt en het ordinaatgetal van het eindpunt
  • en eventueel nog twee andere argumenten : de breedte (head_width) en de lengte (head_length) van de pijl  (Deze optioneel maar wel nodig om de pijl van de vector te zien).
 • Standaard is de breedte van de pijl gelijk aan 0,003 en de lengte is 1,5 keer de breedte.

  Let op : bij de instructie arrow past het kijkvenster zich niet automatisch aan.

AXIS

Met instructie axis kan het grafische kijkvenster manueel aangepast worden. Wanneer deze instructie zonder argumenten gebruikt wordt, dan wordt het kijkvenster ingesteld met de minimale en maximale waarde van de abscissen en de ordinaatgetallen van het kijkvenster (standaard [0,1,0,1]).

 

Om het kijkvenster aan te passen, volstaat het om als argument de lijst met de minima en de maxima van de abscissen en de ordinaatgetallen van het gewenste venster op te geven.

In het voorbeeld hiernaast wordt het kijkvenster aangepast zo dat  xmin=1, xmax=2, ymin=-1 en ymax=4.

BOXPLOT

Met de instructie boxplot kunnen boxplots van 1 of meerdere reeksen waarden weergegeven worden. Deze reeksen moeten in éénzelfde lijst opgenomen worden.

 Voer bijvoorbeeld boxplot([[1,2,2,2,2,3,-1,5,2],[2,3,6,7,0,0,0]]) in om de boxplot van deze twee reeksen waarden te bekomen.

En verder...

Vind hier :
1 . De infofiche met de voorstelling van de bibliotheek MATPLOTLIB van het menu Python van de grafische rekentoestellen van CASIO.
2 . De meest recente update voor de grafische rekentoestellen Graph 35+E II / Graph 90+E en emulators.
3. Een oefening waarin een staafdiagram getekend wordt.